Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04VEN202 VENÄJÄN ALKEET 2, 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa keskustella kuulumisista
  • pystyy kertomaan harrastuksistaan
  • pystyy keskustelemaan vapaa-ajanviettoon liittyvistä aktiviteeteista
  • hallitsee liikkumiseen ja matkustamiseen liittyvän sanaston
  • pystyy tilaamaan aterian ja selviytyy ostostilanteista
  • osaa onnitella ja pitää maljapuheen.

Sisältö

Ruokasanastoa, instrumentaali, datiivi, liikeverbejä, genetiivi, järjestysluvut, ajan ilmaukset, dialogeja eri aiheista: vapaa-aika, matkustaminen, tien kysyminen, juhlat.

Edeltävät opinnot

04VEN201 Venäjän alkeet 1, 5 op tai vastaavat tiedot.

Suoritustapa ja arviointi

Osallistuminen lähiopetukseen, etätehtävät, kirjallinen tentti.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Alestalo,M. 2009. Kafe Piter 1. Oy Finnlectura Ab, Helsinki.

  • No labels