Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04VENAL03 VENÄJÄN ALKEET 3, 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa keskustella kuulumisista 
  • osaa ostaa lippuja
  • pystyy toimimaan isäntänä/emäntänä tilaisuuksissa
  • hallitsee ”small talkin”  
  • selviytyy ostostilanteista.

Sisältö

Verbioppia, instrumentaali, datiivi, dialogeja eri aiheista: sää, vointi, kulttuuritapahtumat, matkustaminen.

Edeltävät opinnot

04VENAL01 Venäjän alkeet 1, 3 op sekä 04VENAL02 Venäjän alkeet 2, 3 op tai vastaavat tiedot.

Suoritustapa ja arviointi

Osallistuminen lähiopetukseen, kirjallinen tentti.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Alestalo,M. 2009. Kafe Piter 1. Oy Finnlectura Ab, Helsinki.

  • No labels