Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04ESP204 TYÖELÄMÄN ESPANJAA, 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • oppii työelämäsanastoa ja tutustuu espanjankielisten maiden yhteiskuntaan ja kulttuuriin
  • laajentaa sanavarastoaan yritysmaailmasta
  • oppii subjunktiivimuodot ja käytön sekä imperatiivin
  • oppii konditionaali- ja futuurimuodot
  • oppii ilmaisemaan mielipiteitä ja pystyy keskustelemaan pienryhmässä.

Sisältö

Työelämän ja opiskelun sanastoa sekä yhteiskunnallisempaa tietoutta espanjankielisistä maista,  tekstejä yritysmaailmasta ja Espanjan kulttuurista, verbiopin syventäminen.

Edeltävät opinnot

04ESP202 Espanjan alkeet 2, 5 op, 04ESP203 Espanjan jatkokurssi 5 op, tai vastaavat tiedot

Suoritustapa ja arviointi

Osallistuminen lähiopetukseen, esityksiä ja keskusteluja. Kirjallinen tentti.

Arviointi asteikolla 1-5.

 

Opiskelumateriaali

Puranen, Pasi & Amate, Iñaki 2010. Colegas. Tammi, Helsinki.

  • No labels