Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04ESP205 KIELI- JA KULTTUURITANDEM ESPANJA/ENGLANTI, 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • perehdyttää espanjalaista opiskelijapariaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin
  • hyödyntää ja syventää aiemmin hankkimaansa kielitaitoa (englanti/espanja)
  • syventää omaa tuntemustaan Espanjan kulttuurista.

Sisältö

Kulttuurituntemuksen laajentaminen, kielitaidon aktivoiminen, luontevan kanssakäymisen omaksuminen.

Edeltävät opinnot

04ESP202 Espanjan alkeet 2, 3 op, mielellään myös 04ESP203 Espanjan jatkokurssi 5 op tai lukiossa tai muualla hankittu vieraan kielen hyvä taito.

Suoritustapa ja arviointi

Opintojakso koostuu opiskelijaparin keskinäisistä tapaamisista (väh. 8) ohjaavan opettajan tapaamisista sekä kirjallisesta raportoinnista oppimispäiväkirjan ja loppuraportin muodossa. Osaaminen ilmenee opiskelijan kielitaidon ja kulttuurikompetenssin kehittymisenä.

Arviointi asteikolla 1-5.

 

Opiskelumateriaali

Opiskelijoiden koostama materiaali.

Aika

Syys- tai kevätlukukausi (korkeintaan 4kk ajan)

  • No labels