Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04JOV112/2 VIESTINNÄN SOVELLUKSET 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tuntee erilaisia viestintäratkaisuja organisaation toiminnassa
  • osaa suunnitella ja valita organisaatiolle viestintäratkaisun
  • ymmärtää viestintäratkaisujen vaatimukset.

Sisältö

Viestinnän ratkaisut organisaatiossa, siirtotiet, valmiit sovellukset, eri vaihtoehdot, hankintaprosessi, tietoturva, viestintä ryhmän valitsemalla välineellä.

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, harjoitukset ja tentti.

Opiskelumateriaali

Luentomateriaali, muu materiaali.

  • No labels