Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04KVK601 Kansainvälistyvä yritys 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • perehtyy kansainvälisen toimintaympäristön eri peruspiirteisiin talouden kannalta
  • ymmärtää rahoitusmarkkinoiden toiminnan
  • hallitsee rahoitusinstrumenttien ominaisuudet kansainvälistyvän yrityksen näkökulmasta
  • ymmärtää miksi kansainvälistä sopimus- / kauppaoikeutta on
  • ymmärtää kansallisen ja kansainvälisen oikeuden erot ja yhteneväisyydet
  • saa kokonaiskuvan kansainvälistymisprosessista
  • ymmärtää kansainvälistymisen syyt ja edellytykset
  • hallitsee käytännön vientitoimenpiteiden suunnittelun.
  • No labels