Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04KVK601/1 KANSAINVÄLINEN TALOUS 2 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää miksi kansainvälistä vapaakauppaa harjoitetaan ja toisaalta miksi sitä rajoitetaan
  • hallitsee perustiedot alueellisesta integroitumisesta
  • ymmärtää valuuttamarkkinoiden perustoiminnan.

Sisältö

Kansainvälisen kaupan perusteoriat, protektionismin vaikutukset kaupan osapuolille, valuuttamarkkinat ja valuuttakurssipolitiikka, valuuttakurssijärjestelmät.

Edeltävät opinnot

04LII602/6 Yritys ja kansantalous (3 op).

Suoritustapa ja arviointi

Lähiopetus, oppimistehtävät, lopputentti.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.

  • No labels