Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04MAR113 KYP kauppiasyrittäjyyspolku 5-20 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tuntee yrittäjäpohjaisen päivittäistavarakaupan markkinat ja osaa suunnitella yksittäisen pt-kaupan kilpailukeinot
  • osaa suunnitella, organisoida ja johtaa kaupan töitä sekä analysoida keskeisiä tutkimus- ja kannattavuustietoja ja laatia niiden pohjalta toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin.
  • No labels