Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04MAR113/1 Päivittäistavarakaupan toimintaympäristö 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • saa perustietoa päivittäistavarakaupan markkinoista ja asiakkaista sekä Ruokakeskon ketjutoiminnasta ja kauppiaan roolista
  • kykenee edellisen pohjalta miettimään omaa kiinnostustaan ruokakauppaan ja yrittäjyyteen sekä päättämään, opiskeleeko hän Kauppiasyrittäjyyspolkua eteenpäin.

Sisältö

Opintojaksoon liittyy viisi opintoteemaa: Päivittäistavarakaupan markkinat, päivittäistavarakaupan asiakkaat, ketjutoiminta, yhteiskuntavastuu sekä päivittäistavarakauppa työpaikkana.

Edeltävät opinnot

04LII602/4 Asiakassuhteet ja markkinointi

Suoritustapa ja arviointi

Opiskelu suoritetaan verkkototeutuksena opintoteemojen mukaisesti. Opintoteema on yhteen aihealueeseen keskittyvä opintokokonaisuus, joka sisältää opiskeluaineistoja, harjoitustehtäviä ja oppimista mittaavan verkkotentin.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Opiskeluaineistona on teemoihin liittyviä lukuaineistoja, verkkolinkkejä, web-sivuja, kuvia ja videoita.

  • No labels