Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04MAR113/2 VÄHITTÄISKAUPAN KILPAILUKEINOT 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • saa kokonaiskäsityksen yrittäjäpohjaisen päivittäistavarakaupan kilpailukeinoista
  • osaa ideoida, tunnistaa ja hyödyntää erilaisten pt-kauppojen ja ketjujen käyttämiä kilpailukeinoja sekä suunnitella yksittäisen pt-kaupan kilpailukeinot yrittäjäpohjaisessa ketjussa.

Sisältö

Opintojaksoon liittyy viisi opintoteemaa: Kauppapaikka ja myymälä, tuotteet ja palvelut, hinta ja laatu, asiakaspalvelu ja markkinointiviestintä

Edeltävät opinnot

04MAR113/1 Päivittäistavarakaupan toimintaympäristö

Suoritustapa ja arviointi

Opiskelu suoritetaan verkkototeutuksena opintoteemojen mukaisesti. Opintoteema on yhteen aihealueeseen keskittyvä opintokokonaisuus, joka sisältää opiskeluaineistoja, harjoitustehtäviä ja oppimista mittaavan verkkotentin.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Opiskeluaineistona on teemoihin liittyviä lukuaineistoja, verkkolinkkejä, web-sivuja, kuvia ja videoita.

  • No labels