Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04MAR113/3 KAUPAN HENKILÖSTÖJOHTAMINEN 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • saa pt-kaupan henkilöstömitoituksessa, työvuorosuunnittelussa ja ihmisten johtamisessa tarvittavia perustietoja
  • osaa edellisten pohjalta suunnitella, organisoida ja johtaa kaupan töitä sekä mitoittaa henkilöstön tavoitteiden mukaisesti
  • osaa käyttää henkilöstön kehittämisen työvälineitä.

Sisältö

Opintojaksoon liittyy viisi opintoteemaa: työsuojelu, toiminnan laatu, kaupan töiden organisointi, henkilöstön johtamisen ja kehittämisen työvälineet

Edeltävät opinnot

04MAR113/1 Päivittäistavarakaupan toimintaympäristö, 04MAR113/2 Vähittäiskaupan kilpailukeinot, 04LII602/2 Henkilöstö. Lisäksi oppimista tehostaa se, että opiskelija on työskennellyt päivittäistavarakaupassa

Suoritustapa ja arviointi

Opiskelu suoritetaan verkkototeutuksena opintoteemojen mukaisesti. Opintoteema on yhteen aihealueeseen keskittyvä opintokokonaisuus, joka sisältää opiskeluaineistoja, harjoitustehtäviä ja oppimista mittaavan verkkotentin.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Opiskeluaineistona on teemoihin liittyviä lukuaineistoja, verkkolinkkejä, web-sivuja, kuvia ja videoita.

  • No labels