Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04MAR113/4 VÄHITTÄISKAUPAN TOIMINNAN SUUNNITTELU JA SEURANTA 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • saa valmiuksia pt-kaupan toimintasuunnitelman ja budjetin tekoon sekä käsityksen pt-kaupan johtamisessa käytettävistä työvälineistä, tunnusluvuista ja tutkimustiedoista
  • osaa tämän ja edeltävillä opintojaksoilla hankityn tietämyksen pohjalta analysoida pt-kaupan keskeisiä tutkimus- ja kannattavuustietoja sekä laatia niiden pohjalta toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin.

Sisältö

Opintojaksoon liittyy kolme opintoteemaa: Kauppayrityksen perustaminen, toimintasuunnitelma, tuloksen suunnittelu ja seuranta

Edeltävät opinnot

04MAR113/1 Päivittäistavarakaupan toimintaympäristö, 04MAR113/2 Vähittäiskaupan kilpailukeinot, 04MAR113/3 Vähittäiskaupan toiminnan suunnittelu ja seuranta, Talouden ohjaus. Lisäksi oppimista tehostaa se, että opiskelija on työskennellyt päivittäistavarakaupassa

Suoritustapa ja arviointi

Opiskelu suoritetaan verkkototeutuksena opintoteemojen mukaisesti. Opintoteema on yhteen aihealueeseen keskittyvä opintokokonaisuus, joka sisältää opiskeluaineistoja, harjoitustehtäviä ja oppimista mittaavan verkkotentin.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Opiskeluaineistona on teemoihin liittyviä lukuaineistoja, verkkolinkkejä, web-sivuja, kuvia ja videoita.

  • No labels