Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LII602/7 YRITYKSEN JURIDINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii

  • hahmottamaan, miten Suomen oikeusjärjestys/-järjestelmä toimii ja mistä osista se rakentuu
  • hahmottamaan, miten yritystoiminnan juridiikka toimii sopimusten laatimisen, tulkinnan, täydentämisen, sopimusrikkomusten sekä tuomioistuintoiminnan osalta.
  • toimimaan aktiivisesti ja oikein yrityksen edustajana käytännön sopimusoikeudellisissa ongelmatilanteissa.

Sisältö

Suomen oikeusjärjestyksen/-järjestelmän, lainkäytön sekä täytäntöönpanon perusteet, Suomen sopimusoikeuden perusteet. Kaikkia kurssilla esiin tulevia ilmiöitä pyritään tarkastelemaan yritystoiminnan ja käytännön näkökulmasta.

Suoritustapa ja arviointi

Arviointi asteikolla 1-5. Opiskelijat osallistuvat kyseisen aihealueen tietoiskuluennoille, joiden lopussa jaetaan laajahko tapaus ryhmässä ratkaistavaksi. Opiskelijat pohtivat tapausta ryhmissä sekä valmistautuvat ratkaisemaan tapauksen perustelujen kera. Kunkin aihealueen lopuksi kokoonnutaan yhdessä ratkaisemaan aihealuetta koskeva tapaus. Opiskelijat soveltavat teoriaa itsenäisissä tehtävissä, jotka arvioidaan. Tehtävien ratkaisut käsitellään ennen tenttiä.
Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää tentin hyväksyttyä suorittamista (12/24 pistettä) sekä itsenäisten tehtävien palauttamista reppuun (keskustelupalstalle keskusteluotsikon ”kotitehtävät” alle). Tentti on pääosin soveltava (ei esseekysymyksiä) ja perustuu täysin luentoihin, kotitehtäviin sekä case-harjoituksiin. Hyvin tehdystä case-harjoituksesta ryhmän jäsenet voivat kukin saada 0-2 pistettä tenttiin.

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalina ovat luennot (tietoiskut + tapausharjoitukset) sekä luennoilla erikseen ilmoitettava materiaali. Muuna, tukevana, opiskelumateriaalina: Ojajärvi, Vainio (toim.); Ammattikorkeakoulun juridiikka I, uusin painos (kurssin aihealueita koskevin osin).

  • No labels