Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04TAL802/2 YRITYSVEROTUS JA TILINPÄÄTÖSSUUNNITTELU 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tuntee luonnollisen henkilön tuloverojärjestelmän rakenteen ja yrityksen välittömän verotuksen perusteet
  • ymmärtää elinkeinotoiminnan verotuksen  keskeiset säännökset
  • osaa suunnitella yrityksen tilinpäätöstä veronäkökulmasta.

Sisältö

Tuloverojärjestelmän rakenne, yritysmuodon vaikutus verotukseen, elinkeinotoiminnan verotus ja verotettavan tulon laskeminen kirjanpidon pohjalta, yritysmuotoihin liittyvä tilinpäätös- ja verosuunnittelu.

Edeltävät opinnot

Taloushallinto 4 op.

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, harjoitukset, oppimistehtävät ja kirjallinen tentti.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Tomperi, S. 2013. Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu, WSOY.

  • No labels