Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04TAL802/3 ARVONLISÄVEROTUKSEN ERITYISKYSYMYKSIÄ 2 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa kotimaankauppaa harjoittavan yrityksen arvonlisäverotuksen toimintaperiaatteen
  • tuntee kotimaankaupan arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä ja osaa niiden kirjanpitokäsittelyn.

Sisältö

Arvonlisäverotuksen toimintaperiaate ja kotimaankaupan erityiskysymyksiä.

Edeltävät opinnot

Taloushallinto 4 op.

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, harjoitukset, oppimistehtävät ja kirjallinen tentti.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Tomperi, S. 2013. Kehittyvä kirjanpitotaito + harjoituskirja. Edita.

Internet-lähteet.

  • No labels