Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LII802/1 TULOKSELLINEN TYÖSKENTELY 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tutustuu erilaisiin oppimismenetelmiin, joita sovelletaan opintojen aikana
  • hankkii asenteelliset ja käsitteelliset valmiudet tehdä töitä tiimissä ja yhteistyöverkostoissa
  • hankkii projekti- ja tiimityöskentelyn perustaidot, joiden myötä hänellä on valmiudet osallistua projektityöskentelyyn ja johtaa erilaisia projekteja
  • hankkii asenteelliset ja käsitteelliset valmiudet ymmärtää innovatiivisen kulttuurin merkityksen erilaisissa organisaatioissa
  • tutustuu luovaan ajatteluun, systemaattisen innovaatioprosessin vaiheisiin ja keskeisiin metodeihin

Sisältö

Oppimistyylit, oman oppimisen arviointi, ongelmakeskeisiin oppimismenetelmiin tutustuminen, tiimityön perusteet, projektinhallinta, innovaatiotoiminta ja luova ajattelu.

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Osallistuminen lähiopetukseen.
2. Etäopetus: oppimistehtävät ja yritysportfolio.
Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.

  • No labels