Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LII602/2 HENKILÖSTÖ 4 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää organisaatioiden keskeisimpien henkilöstötoimintojen merkityksen
  • osaa työelämän keskeisimmät pelisäännöt
  • osaa hahmottaa organisaatiorakenteita
  • ymmärtää organisaatiokulttuurin ja arvojen merkityksen

Sisältö

Henkilöstöjohtaminen ja –toiminnot, työelämän pelisäännöt, organisaatio käsitteenä ja organisaatiorakenteet, organisaatiokäyttäytyminen ja –kulttuuri.

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla ja tentti.
2. Etäopetus: Oppimistehtävät ja portfolio.
Arviointi asteikolla 0–5.

Opiskelumateriaali

 Repussa tarjottava materiaali.

  • No labels