Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04 LIA811/1 Kansainvälinen talous 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää

  • kansainvälisen suhdannevaihtelun merkityksen Suomen kansantaloudelle
  • valuuttamarkkinoiden toiminnan perusajatuksen
  • eri valuuttakurssijärjestelmien soveltamisen vaihtoehtoiskustannukset
  • talous- ja rahaliiton jäsenyyden mukanaantuomat edut ja haitat.

Sisältö

Makrotalousajattelu, valuuttamarkkinat, kiinteä valuuttakurssi ja talouspoliittinen vaikuttaminen, kelluvan valuuttakurssin määräytyminen, talous- ja rahaliiton vaikutus jäsenmaiden talouspolitiikalle

Edeltävät opinnot

Yritys ja kansantalous ( 04LII602/6 )

Suoritustapa ja arviointi

Lähiopetus, oppimistehtävät, kotitentti.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.

  • No labels