Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04 LIA811/2 Kansainvälinen sopimusoikeus 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • oppii ymmärtämään, miksi kansainvälistä sopimus-/kauppaoikeutta on
  • saa valmiudet löytää ja käyttää relevantteja kansainvälisen sopimus-/kauppaoikeuden säännöstöjä tulevassa työssään
  • ymmärtää kansallisen ja kansainvälisen oikeuden erot ja yhteneväisyydet sekä kansainvälisen sopimus-/kauppaoikeuden ydinkohdat.

Sisältö

Kansainvälisen yksityisoikeuden säännöistä sekä kansainvälisen kaupan vaaranpaikoista koskien kansainvälistä kauppa- ja sopimusoikeutta. YK:n kauppalaki, UNIDROIT-periaatteet, Principles of European Contract Law, INCOTERMS-juridiikka

Suoritustapa ja arviointi

Opintojakso toteutetaan monimuotoisin oppimismenetelmin.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.

  • No labels