Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LIA811/3  Kansainvälinen markkinointi ja logistiikka 4 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • saa kokonaiskuvan kansainvälistymisprosessista
  • hallitsee kv. markkinoinnin ja logistiikan käsitteet ja tietää mistä tietoa voi hakea
  • ymmärtää kansainvälistymisen syyt ja edellytykset
  • saa valmiudet soveltaa tietoja, joita on oppinut vientisuunnitelman tekemisestä
  • tuntee kansainvälisen kaupan toiminnot.

Sisältö

Vientisuunnitelman laadinta case-yritykselle, yritysanalyysi, maa-analyysi, kilpailija-analyysi ja kilpailutilanne, asiakas ja markkina-analyysi, strategia ja kilpailuetu, tuote ja hinta kilpailukeinona, operaatiomuodon valinta, kuljetusmuoto, toimituslauseke ja vakuutus, kuljetusrasitukset ja pakkaus, tullaus ja huolinta, viennin asiakirjat, markkinointiviestintä,  markkinoinnin vuosisuunnitelma, riskit ja niiltä suojautuminen

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, harjoitukset, oppimistehtävät.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.

  • No labels