Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilinpäätöksen laadinta 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • syventää kirjanpidon osaamista perehtymällä erityiskysymyksiin ja eri yhteisöjen tilinpäätöskäytäntöihin
  • kykenee laatimaan itsenäisesti yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen atk-perusteisesti
  • ymmärtää atk-ohjelman rakenteen ja toiminnan sekä sähköisen taloushallinnon toimivuuden
  • osaa hyödyntää taulukkolaskentaohjelmaa kirjanpitoaineiston jatkokäsittelyssä ja raportoinnissa.
  • No labels