Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LIA311 SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • perehtyy sähköisen liiketoiminnan peruskäsitteisiin, lainsäädäntöön ja strategiseen suunnitteluun sekä niiden sulauttamiseen yrityksen pää-, kasvu- ja kilpailustrategioihin.
  • muodostaa kokonaiskuvan tietoverkkojen hyödyntämisestä liiketoiminnassa
  • ymmärtää sähköisen liiketoiminnan peruskäsitteitä, järjestelmiä ja toimintaperiaatteita.

Sisältö

Sähköisen liiketoiminnan peruskäsitteet ja kohderyhmien määrittely, verkkokaupan kehitys, sähköinen liiketoiminta yrityksen strategioissa, teoreettisia viitekehyksiä, sähköisen liiketoiminnan lainsäädäntö, sähköinen liiketoiminta ja markkinointi, sähköinen liiketoiminta ja logistiikka, sähköisen liiketoiminnan tutkimus ja tutkiminen, sähköisen liiketoiminnan tulevaisuus.

Suoritustapa ja arviointi

Verkkokurssi, joka toteutetaan virtuaaliammattikorkeakouluyhteistyönä, yhteistyöammattikorkeakoulun oppimisympäristössä. Harjoitustehtävä verkossa. Aiheet ja niihin liittyvät harjoitukset on järjestetty etenemisjärjestyksessä, jonka noudattaminen on suositeltavaa. Kunkin aihealueen jälkeen on kertaustehtäviä ja aihekokonaisuuden päätteeksi laajempi harjoitustehtävä tai essee laadittavaksi sähköistä liiketoimintaa käsittelevistä julkaisuista ja opintojakson materiaalista.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.

  • No labels