Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LIA 812/2 LUOTONVALVONTA JA SAATAVIEN PERINTÄ

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää niin velkojan ja velallisen oikeudellisen aseman sekä erilaisten vakuuksien merkityksen
  • osaa turvata saatavansa ja toimia oikein ja tehokkaasti niiden perimiseksi.

Sisältö

Velkasuhteen synty ja oikeudellinen sääntely, vakuudet, vapaaehtoinen perintä ja hyvä perintätapa, oikeudellinen perintä, konkurssi, velkajärjestely ja yrityssaneeraus.

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, harjoitustehtävät ja oppimispäiväkirja. Arviointiin vaikuttavat osallistuminen lähiopetukseen, tehdyt harjoitustyöt sekä luku/oppimispäiväkirjan laatu.

 Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.

  • No labels