Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yrityksen ulkoinen toimintaympäristö 6 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • hallitsee ….
  • ymmärtää …
  • osaa …
  • kehittää …
  • No labels