Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LII602/7 YRITYKSEN JURIDINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • oppii oikeusjärjestelmän toiminnan, sopimus- ja kauppaoikeuden sekä lainkäytön osalta perusteiden tasolla ja
  • hahmottaa yritystoimintaan liittyvän juridiikan työvälineitä / vaaranpaikkoja perusteiden tasolla.

Sisältö

Opiskelija muodostaa itsellensä oman ”juridisen toimintaympäristönsä”, jonka kautta voi sitten käsitellä oikeudellisia asioita myös jatkossa ja lainsäädännön muuttuessakin.

Suoritustapa ja arviointi

Lähiopetus ja kotitentti. Arviointi hyväksytty-hylätty (vastaa vähintään tasoa 3), kirjallinen palaute.

Opiskelumateriaali

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali. Muuna, opiskelumateriaalina: Suojanen, Kalevi; Opi oikeutta 1, uusin painos (opintojakson aihealueita koskevin osin)

  • No labels