Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LOG901/1 KANSAINVÄLINEN TALOUSPOLITIIKKA 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää kansainvälisen toimintaympäristön vaikutukset yrityksen toiminnalle
  • hallitsee eri valuuttakurssijärjestelmät ja niiden toimintamekanismin
  • hallitsee talous- ja rahaliiton perustiedot.

Sisältö

Kansainvälisen kaupankäynnin syyt, vapaakauppa vs. protektionismi, alueellisen integroitumisen eri asteet, valuuttamarkkinat ja valuuttakurssijärjestelmät, talous- ja rahaliitto EMU.

Edeltävät opinnot

04LII602/6 Yritys ja kansantalous

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, oppimispäiväkirja, lopputentti.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Opettajan opintojakson alussa ilmoittama materiaali.

  • No labels