Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 65 OP

Työelämävalmiudet 10 op

Moduulin osaamistavoitteet

  • opiskelija tuntee oman alansa organisaatioita, niiden toimintaympäristöjä ja toimintaa
  • opiskelija hahmottaa informaatiolukutaidon merkityksen ongelmanratkaisussa ja oppimisessa
  • opiskelija ymmärtää kielitaidon merkityksen osaksi insinöörin taitoja
  • No labels