Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LOG903 LOGISTIIKAN SÄHKÖISET SOVELLUKSET 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa määritellä, mitä tarkoitetaan integroidulla toiminnanohjausjärjestelmällä mm. yrityksen tilaus-toimitus -prosessin yhteydessä
  • osaa tunnistaa ja rekisteröidä yrityksen keskeisiä prosesseja ja ymmärtää niiden rajapinnat ja kytkennät toisiinsa 
  • osaa määritellä, miten pääkirjanpito ja alakirjanpito (mm. reskontrat) liittyvät toisiinsa ja mikä on niiden yhteys yrityksen liiketoimintaan
  • osaa määritellä, mitä kustannuslaji- ja kustannuspaikkalaskenta tarkoittavat ja mikä on niiden yhteys yrityksen liiketoimintaan ja liikekirjanpitoon
  • osaa käyttää SAP järjestelmää yrityksen tilaus-toimitusketjun hallinnassa

Sisältö

SAP ERP –toiminnanohjausjärjestelmään perehtyminen sekä hyödyntäminen yrityksen logistisessa prosessissa sekä laskentatoimessa.

Edeltävät opinnot

Logistiikan perusteet, kirjanpidon perusteet

Suoritustapa ja arviointi

Luennoille osallistuminen ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.

Opiskelumateriaali

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.

  • No labels