Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LOG904 KEHITTÄMISPROJEKTI 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa hahmottaa asiakkaan ongelman ja työstää sille ratkaisun
  • osaa soveltaa omaa osaamistaan käytännön projektissa
  • osaa toteuttaa käytännössä projektikokonaisuuden ja sen vaatimat osatehtävät.

Sisältö

Projektisuunnitelma, tarjouksen ja sopimuksen teko, projektin organisointi ja hallinnointi, kirjallisen raportin laadinta, tulosten esitys, oppimispäiväkirja, sidosryhmäviestintä

Suoritustapa ja arviointi

Työ tehdään yksilö- tai ryhmätyönä. Itsearviointi, toimeksiantajan arviointi sekä ohjaajan arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.

  • No labels