Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Työyhteisön johtaminen 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää  työyhteisön ja henkilöstön kehittämisen merkityksen menestyksellisen liiketoiminnan kannalta
  • perehtyy osaamisen ja tietämyksen tunnistamiseen ja kehittämiseen sekä työyhteisön kehittämiseen erilaisten menetelmien avulla.
  • No labels