Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 15 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa johtaa ja toteuttaa käytännössä tutkimuksellisen kehittämishankkeen ja raportoida sen opinnäytetyön muotoon
  • ymmärtää kirjoittaen viestimisen osana ammattitaitoa liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi
  • osaa soveltaa tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä liiketoiminnan kehittämisessä.
  • No labels