Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0753VV405 VAATTEEN VALMISTAMISEN PERUSTEET 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • hallitsee naisten kevyessä vaatetuksessa käytettävät tavallisimmat työtavat
  • osaa ommella teollisin työtavoin
  • osaa laatia työtapapiirroksia sekä osaa tulkita niitä
  • osaa kaavoittaa yksityiskohtia lukemalla työtapapiirroksia
  • ymmärtää teollisen tuotteen työjärjestyksen erikoispiirteet
  • harjaantuu käyttämään tavallisimpia vaatetusalan teollisuusompelukoneita
  • osaa valita ja käyttää tarkoituksen mukaisia lankoja, apulaitteita ja käsityövälineitä


 

Sisältö

Rakennekuvat eli työtapapiirrokset, teolliset työtavat teoriassa sekä harjoituksina, leikkuukaavan valmistus työtapasuunnitelmasta, tuotteen työsuunnitelman laatiminen ja valmistus teollisin työtavoin. Ompelukoneen huolto, kevyen teollisuuden käyttämät erikoiskoneet, ompelulangat,

Suoritustapa ja arviointi

Aktiivisuus kontaktiopetuksessa, opastetut harjoitustyöt, itsenäistä työskentelyä ja tentti.

Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

Ylönen, H., Häkkinen, R. 2005. Vaatetusalan ammattitekniikan käsikirja, Helsinki: Otava

Luentomateriaali sekä kurssin tuottama materiaali.

 

  • No labels