Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0753UK703 ULKOVAATTEEN MALLIN KEHITTÄMINEN 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää suunnittelijan osuuden tiimityöskentelyssä
  • ymmärtää kohderyhmän, toiminnan ja teollisen tuotannon asettamat vaatimukset tuotesuunnittelulle
  • tietää materiaalien hankintamahdollisuudet teollisessa tuotannossa
  • osaa tehdä tuotetarveanalyysin ja toimivan mallisuunnitelman ulkotyövaatteelle

Sisältö

Suunnittelijan osuus vaatetusyrityksessä, kohderyhmän ja toiminnan asettamat vaatimukset tuotteelle, materiaalien hankintamahdollisuudet teollisessa tuotannossa, projektimallin suunnittelu, mallipalaverit suunnittelun tukena

Suoritustapa ja arviointi

Aktiivisuus kontaktiopetuksessa, asiakastutkimukset, projektimallisuunnitelmat ja portfolio

Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

Luentomateriaali, materiaalinäytteet

Tikkanen, 1998: Tuuleen ja Tuiskuun. Opetushallitus, Helsinki: Hakapaino

  • No labels