Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0753UM704 ULKOVAATTEEN MUODON KEHITTÄMINEN 4 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa tehdä kaavoitussuunnitelman ulkovaatteelle ottaen huomioon materiaalin ja liikunnan vaatimukset pukineessa
  • osaa kaavoittaa ulkovaatteen ja tehdä tarvittavat leikkuuasetelmat tietokoneella tehdyn työtapasuunnitelman mukaisesti
  • osaa sovittaa asiakkaalle ulkovaatteen ja tehdä sovituskorjaukset kaavoihin
  • osaa kaavoittaa tietokoneella vuorin kaavat päällisen kaavasta

Sisältö

Ulkotyövaatteen kuosittelusuunnitelmat, kaavoitus tietokoneella, prototuotteen sovitus ja sovituskorjaukset sekä vuorin kaavoitus ulkotyövaatteeseen

 

Suoritustapa ja arviointi

Aktiivisuus kontaktiopetuksessa, projektituotteen kaavoitus ja portfolio

Arviointi asteikolla 1 - 5

 

Opiskelumateriaali

Luentomateriaali

Tikkanen, S.1998. Tuuleen ja tuiskuun. Opetushallitus, Helsinki: Hakapaino.

  • No labels