Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LIA810/3 SÄÄSTÄMINEN JA SIJOITUSTOIMINTA 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • perehtyy rahoitusmarkkinoiden toimintaan ja pankkien tarjoamiin tavanomaisiin säästämismuotoihin
  • tuntee tavallisimmat sijoitusinstrumentit ja perehtyy erityisesti osakkeisiin ja osakemarkkinoiden toimintaan
  • perehtyy sijoitussalkun hallintaan ja tekee opintojakson alussa itselleen sijoitussalkun ja seuraa sen kehitystä opintojakson ajan.

Sisältö

Rahoitusmarkkinat ja niiden toiminta, pankin tarjoamat säästämisvaihtoehdot, muut rahoitusinstrumentit ja arvopaperikauppa, sijoittamisen teoriaa; tuotto ja riski, hinnoittelumallit ja tunnusluvut, sijoitussuunnitelman teko; sijoitusstrategiat, sijoituskohteen arviointi, sijoitussalkun hallinta, markkinatilanteen seuranta.

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, oppimistehtävät ja kirjallinen tentti. Arviointi asteikolla 0 – 5.

Opiskelumateriaali

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.

 

  • No labels