Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LIA810/2 PANKKIJURIDIIKKA 2 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää pankkitoimintaa sääntelevän normiston tavoitteet ja käytännön merkityksen
  • hallitsee erityisesti asiakaspalvelutehtävien kannalta merkityksellisen normiston perussisällön
  • osaa hyödyntää eri normilähteitä työssään.

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, harjoitustehtävät ja oppimispäiväkirja.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Opettajan verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.

 

  • No labels