Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

01PJYT YRITTÄJYYSOPINNOT 4 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tuntee sisäisen, omaehtoisen ja ulkoisen yrittäjyyden perusteita
  • osaa pohtia yrittäjyyttä palkkatyön vaihtoehtona ja elämänstrategiana
  • osaa arvioida liikeideaa ja sen menestymismahdollisuuksia
  • osaa laatia liiketoimintasuunnitelman.

Sisältö

Yrittäjyys Suomessa
Sisäinen, omaehtoinen ja ulkoinen yrittäjyys
Liikeidea ja sen merkitys
Liiketoimintasuunnitelma
Sense-liikeideakilpailu ja DynaStart-liikeideavideo

Suoritustapa ja arviointi

Suoritustapoja on neljä vaihtoehtoista:

1) Lähiopetus: Oppimistehtävät, liiketoimintasuunnitelma ja harjoitustyöseminaari, jossa liiketoimintasuunnitelmat ja liikeideavideot esitellään. Arviointi asteikolla 1-5, liiketoimintasuunnitelma 70% ja harjoitustyöseminaari 30%. Kaikki tehtävät on suoritettava hyväksytysti.

2) Verkkokurssi: Aloitusinfo on kaikille pakollinen.
Muuten kurssi suoritetaan ja arvioidaan kuten lähikurssi, mutta verkkototeutuksena.

3) Osallistuminen Nuori Yrittäjyys -ohjelmaan tai opiskelijaosuuskunnan (CeCo, Motions11) toimintaan:
Aktiivinen toiminta harjoitusyrityksessä, omassa yrityksessä tai opiskelijaosuuskunnassa.  
Lisätietoja saa ohjaajilta.

4) Kaksi kertaa lukukaudessa järjestetään myös näyttökoe. Opiskelija, joka katsoo osaavansa jo opintojakson
asiat, voi osallistua kokeeseen. Hyväksytysti suoritetun näyttökokeen perusteella saa merkinnän
Yrittäjyysopintojen suorittamisesta.

Opiskelumateriaali

Repussa oleva ja muu ohjaajan määrittelemä materiaali.

HUOM! Koulutusohjelmat, joissa sovelletaan modulipohjaista opetussuunnitelmaa, sisällyttävät yhteiset opinnot omiin opseihin.

  • No labels