Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT 90 OP

1

2

suoritusvuosi

Design; moduuli G1 50 op

 

 

 

05PYORIENT IMIAD Orientaatio opinnot 5 op

5

 

 

05YMUOTUME Muotoilun tutkimusmenetelmät 5 op

 

5

 

05PYKANTYÖ Kansainvälinen työpaja 10 op

 

10

 

05PYTIESUUN Tietokoneavusteinen suunnittelu 5 op

5

 

 

05PYTILSYV Tilasuunnittelun syventävät opinnot 5 op

5

 

 

05PYKVG1 Kansainvälinen vaihto G1 20 op

20

 

 

Teknologia ja tiede; moduuli T 15 op

 

 

 

05YMATESOV Materiaalisovellukset 5 op

 

5

 

05PYVIRT Virtuaalitodellisuus 5 op

 

5

 

05PYKVT Kansainvälinen vaihto T 5 op

5

 

 

Liiketoiminta ja viestintä; moduuli W 10 op

 

 

 

05YAJANHUT Ajan henki, utopia ja visiot 5 op

5

 

 

05YDESDRIVB Design driven business skills 5 op

5

 

 

Kulttuuri ja humaanisuus; moduuli K 15 op

 

 

 

05PYYMPPSY Ympäristöpsykologia 5 op

5

 

 

05PYARKDES Arkkitehtuuri, design Suomessa 5 op

5

 

 

05PYKVK Kansainvälinen vaihto K 5 op

5

 

 

OPINNÄYTETYÖ 30 OP   

Luovat opinnot; moduuli G2 30 op

 

 

 

05YOPNÄYTE Opinnäytetyö 30 op

 

30

 

  • No labels