Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

AMMATTIOPINNOT 115 op 

Yrittäjyys ja markkinointi 15 op

Moduulin osaamistavoitteet

 Opiskelija

 • opiskelija harjoittelee luovaa ongelman ratkaisuprosessia ja luovan työskentelyn menetelmiä
 • opiskelija saa valmiudet liikeidean kehittämiseen sekä esittelyyn ja myymiseen
 • tuntee logistiikan ja tuotannon ohjauksen terminologian
 • ymmärtää arvoketjun muodostumisen ja logistiikan mahdollisuudet vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen
 • tuntee ja hallitsee perustiedot tuotantoprosessin toiminnoista
 • ymmärtää yritystalouden merkityksen yrityksen menestymisen kannalta
 • pystyy arvioimaan yrityksen kannattavuutta, vakavaraisuutta ja tuottavuutta keskeisten tunnuslukujen valossa.
 • pystyy laatimaan ja esittämään alustavan liiketoimintasuunnitelman ja kannattavuuslaskelmat liikeideansa pohjalta
 • ymmärtää johtamisen ja esimiestyön merkitykseen yrityksen toiminnan kannalta
 • osaa suunnitella ja johtaa tiimityötä ja projektitehtäviä
 • hallitsee tilastomatematiikan peruskäsitteet
 • No labels