Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0750YO804 YRITTÄJYYSOPINNOT 4 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy yrittäjyyteen ja yrittäjyyden eri mahdollisuuksiin. Hän ymmärtää liikeidean merkityksen ja osaa

arvioida sen kannattavuutta. Opiskelija osaa laatia liiketoimintasuunnitelman. Opintojakso auttaa ymmärtämään

yritystoiminnan kokonaisuutta.

 

Sisältö

  •  Yritystoiminnan peruskäsitteet ja kokonaisuus
  • Liikeidean kannattavuus
  • Liiketoimintasuunnitelma

 

Suoritustapa ja arviointi

 Lähiopetus, yritysvieraat/-vierailut, etätehtävät, harjoitustyö ja tentti.

Arviointi asteikolla 1-5

 

Opiskelumateriaali

 Opiskelupaketti

  • No labels