Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

AMMATTIOPINNOT 115 OP

Vaatetusala kansainvälisessä toimintaympäristössä 14 op

 Moduulin osaamistavoitteet

 Opiskelija

  • ymmärtää asiakaslähtöisen markkinoinnin ja suunnittelun roolin yrityksen toiminnassa ja tietää brandin rakentamisen keskeiset elementit
  • osaa laatia ja esittää toimivan mallistokokonaisuuden ja sen markkinointisuunnitelman eri toimitusjaksoille
  • tuntee vaatetusalan kansainväliseen hankintatoimintaan liittyvän termistön ja kansainvälistymisen muodot
  • osaa laatia toimivia mitoitusohjeita erilaisille tuotteille
  • tuntee ekologisen ja eettisen tuotantotoiminnan periaatteet osaa ohjeistaa vaatetusalan ulkomaista hankintatoimintaa englannin kielellä
  • harjaantuu kommunikoimaan englannin kielellä ulkomaisten yhteistyökumppanien kanssa
  • No labels