Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

AMMATTIOPINNOT 115 OP

Vaatetusalan T&K toiminta 12 op

 Moduulin osaamistavoitteet

 Opiskelija

  • tuntee kehittyneemmät kaavanvalmistustavat
  • osaa hyödyntää 3Dmallinnuksen mahdollisuuksia kaavatyöskentelyssä
  • tuntee TEVA-alan uusien teknisten ja älymateriaalien käyttö- ja soveltamismahdollisuudet
  • osaa laatia projektisuunnitelman tuotekehitysprojektia varten ja pystyy toteuttamaan projektin suunnitelman mukaisesti
  • No labels