Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0753VE1003 VAATETUSALAN ERIKOISTUOTTEIDEN RAKENTEET JA TYÖTAVAT 3 OP

 Oppimistavoitteet

 Opiskelija

  • tuntee ompelevan teollisuuden käyttämät erikoismateriaalit ja ymmärtää niiden asettamat vaatimukset tuotekehityksessä sekä tuotannossa
  • tuntee markkinoilla olevat älymateriaalit ja niiden sovellukset
  • osaa hakea tietoa uusista TEVA-alaan liittyvistä teknologioista ja sovelluksista
  • osaa suunnitella ja kehittää työtapoja erilaisiin materiaaleihin
  • osaa käyttää tavallisimpia erikoismateriaalien valmistuksessa käytettäviä koneita ja laitteita

 Sisältö

 Erikoismateriaalit, älymateriaalit, tekniset tekstiilit, erikoiskoneet, työtapakokeilut, erikoismateriaalien työstäminen.

 Suoritustapa ja arviointi

 Aktiivisuus kontaktiopetuksessa, harjoitustyöt, etätehtävät ja tentti

Arviointi asteikolla 1 – 5

 Opiskelumateriaali

Sovitaan opintojakson alussa

Luentomateriaali ja harjoituksina syntyvä materiaali

  • No labels