Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- lisää itsetuntemustaan ja reflektointitaitojaan tutkivan ja osallistavan taiteen avulla

- osaa jakaa kokemaansa yhdessä toisten kanssa

- kehittyy itseilmaisussaan ja sosiaalisissa taidoissaan

- kehittää luovuuttaan ja uskallustaan toimia itselleen ominaisella tavalla

- rakentaa aktiivisesti osallistumalla oman opiskeluryhmänsä yhteisöllisyyttä.

Sisältö

Erilaisia taidelähtöisiä työtapoja, muun muassa tarinallisuus, musiikki ja äänimaisemat, draamatyöskentely, kehontuntemus ja liike, kuvallinen ilmaisu.

Suoritustapa ja arviointi

Aktiivisuus kontaktiopetuksessa, joka koostuu erilaisesta luovasta toiminnasta.

Kokemuspäiväkirja, toiminnallinen ryhmätyöskentely.

Arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty.

Arviointikriteerit:

Ilmoitetaan opintojakson aluksi

  • No labels