Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(sisältää viestinnän osion 3 op ja Informaatiolukutaidon 1 op)                  

(Lahden ammattikorkeakoulun yhteisiä perusopintoja: www.lamk.fi opiskelijalle, opinto-opas, nuorten opinto-opas, yhteisten perusopintojen opas)

  • No labels