Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- jäsentää yksilön ja yhteiskunnan suhdetta ja siihen liittyviä tekijöitä

- kuvata suomalaisen yhteiskunnan kehitysvaiheita ja muutossuuntia ja niiden vaikutuksia toteutettavaan

sosiaalipolitiikkaan

- jäsentää sosiaalisia ilmiöitä ja ongelmia sosiologisesta ja sosiaalipoliittisesta näkökulmasta

- määritellä yhteiskunnallisen tuki- ja palvelujärjestelmän ja sitä ohjaavan lainsäädännön sekä osaa soveltaa sitä koskevaa tietoa erilaisissa sosiaalialan toimintaympäristöissä.

  • No labels