Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- kuvata  ja analysoida ihmisen yksilöllistä kasvua ja kehitystä

- tarkastella kasvua ja kehitystä perhekontekstissa

- suunnitella, toteuttaa ja arvioida tavoitteellista kasvatus- ja ohjaustoimintaa

- muodostaa oman kasvatusnäkemyksen

- tukea perhettä kasvatustehtävässään.

  • No labels