Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoite

Opiskelija osaa

- arvioida taidelähtöisten menetelmien soveltuvuutta sosiaalialan työssä

- suunnitella, toteuttaa ja arvioida taidelähtöisten menetelmien käyttöä asiakastyössä

- soveltaa taidelähtöisiä menetelmiä eri asiakasryhmien kanssa

- kehittää omaa persoonaansa työvälineenä ja voimavarana

- reflektoida omaa osaamistaan ohjaajana.

Sisältö

Taidelähtöisiä luovia ja toiminnallisia menetelmiä, esimerkiksi muistelutyö, kirjallisuusterapia ja sanataide, musiikki,

tarinateatteri, valokuvatyöskentely, kuvallinen ilmaisu, senioriliikunta, luova kirjoittaminen.

Suoritustapa ja arviointi

Aktiivinen kontaktiopetus, lukupiirityöskentely, oma luova työskentely yksin ja asiakkaiden kanssa.

Arviointi asteikolla 1 - 5.

Arviointikriteerit:

5

- osaa valita asiakkaan kanssa tarkoituksenmukaisia taidelähtöisiä menetelmiä asiakastyön kokonaisprosessiin

- osaa kehittää ja suunnitella tavoitteellista taidelähtöistä toimintaa, joka tukee kokonaisvaltaisesti asiakasta

3

- osaa käyttää joitakin taidelähtöisiä menetelmiä asiakastyössä

- osaa perustella taidelähtöisten menetelmien käyttöä asiakastyössä

1

- osaa käyttää joitakin taidelähtöisiä menetelmiä asiakastyössä

- osaa tunnistaa taidelähtöisten menetelmien merkityksen asiakastyössä

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan kurssin alussa.

  • No labels