Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

-osaa tukea ja ohjata tavoitteellisesti erilaisia asiakasryhmiä heidän arjessaan

- tunnistaa yhteiskunnallista huono-osaisuutta ja osaa tarkastella sosionomin ammatillista osaamista ja tehtäviä huono-osaisuuden lieventämisessä

- harjaantuu toimimaan sosiaalialan ammattilaisena muutostyössä

- tiedostaa asiakkaan puolelle asettuvan työotteen merkityksen

- harjaantuu toimimaan yhteistyöverkostoissa

- kykenee sosiaalialan ammatillisuuden edellyttämään eettiseen reflektioon.

Sisältö

Harjoittelu suoritetaan sosiaalipedagogisen muutostyön toimintaympäristöissä joko julkisen, yksityisen tai 3. sektorin

toimipaikoissa lastensuojelussa, perhetyössä, päihde- tai mielenterveystyössä.

Suoritustapa ja arviointi

Hyväksytysti suoritettu harjoittelu, kirjalliset oppimistehtävät ja itsearviointi.

Arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty.

Arviointikriteerit: http://reppu.lamk.fi/mod/page/view.php?id=49451

  • No labels