Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

-        tukea kansalaisten osallisuutta ja kykenee osallistumaan vaikuttamistyöhön

-        jäsentää kuntoutuksen merkitystä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta

-        arvioida asiakkaan tarpeita ja voimavaroja vammaistyössä ja aikuiserityiskasvatuksessa

-        arvioida ikääntyneen henkilön sosiaalista toimintakykyä ja tunnistaa tuen tarpeita

-        käyttää erilaisia asiakastyön työmenetelmiä

-        soveltaa taidelähtöisiä menetelmiä sosiaalialan työssä.

  • No labels